Dünya para piyasalarında en çok işlem gören emtia ürünleri başlıca madenler, gıda ürünleri, enerji kaynakları ve tarım ürünleridir. Emtiaların ne sıklıkla işlem gördüğünü tespit etmek için 10 yıldır DJUBS Emtia Endeksi hazırlanmaktadır. Bu endekse göre piyasaların tamamında tarım ürünleri %30.15 işlem hacmiyle ilk sırada yer alırken, enerji kaynaklı ürünler %33, Baz metaller %18.78,Madenler % 12.41 ve Hayvansal gıdalar % 5.65 oranında işlem gördüğü tespit edilmiştir.

En çok işlem gören emtialar; ham petrol, doğal gaz, altın, bakır, mısır, alüminyum ve buğdaydır. Dünya genelinde ilk sırayı %14.34 ‘lük işlem hacmiyle ham petrol almaktadır. Şüphesiz ki ham petrol, uluslararası ticaretin en önemli ürünü olduğu için diğer emtialara nazaran çok daha fazla üretilip , çok daha fazla işlem görmektedir. İkinci sırada %11.55 ‘lik işlem hacmi ile doğal gaz dünya piyasalarında en fazla işlem gören ikinci emtiadır. Ham petrolün yarısı kadar işlem görmesine rağmen, hassas ve çabuk değişen fiyatı sebebiyle ortalama günlük hareketi ham petrolün hemen hemen iki katı kadardır. Üçüncü sırayı %9.12 ‘lik işlem hacmi ile altın almaktadır. Altın düşük riskli yatırım aracı olduğu için bir çok yatırımcı tarafından tercih edilmektedir. Yüksek riskli yatırımı tercih eden yatırımcılarda risklerini yönetmek için altına yatırım yapmaktadırlar. Dördüncü sırayı %7.64’lük işlem hacmiyle bakır almaktadır. Global kriz sonrası en çok yükselen emtia unvanına sahip olan bakır artan değeri ve talep edilmesi sebebiyle dünya ekonomisine yön veren önemli ürünlerden birisidir. Beşinci sırayı % 7.09 luk işlem oranı ile mısır almaktadır. Amerika’daki mortgate krizi sonrası, ekonomiyi tekrar dengelemek için tarımsal emtia ürünlerine olan talep artmıştır. Mısırda bunlardan bir tanesidir. Alüminyum %5.75 lik işlem hacmi ile altıncı sırada yer almaktadır. Parasal gevşeme sonucu güçlenen metallerden olan, yassı haddelenmiş ürünlerin ana hammaddesi olan alüminyum yatırımcı tarafından tercih edilmektedir. Yedinci sırada yer alan buğday %4.70 lik işlem hacmi ile Amerika’daki mortgate krizi sonrası tercih edilen diğer bir tarımsal emtia ürünüdür. Buğday, tüm dünyanın temel gıda ürünlerinden birisidir. Özellikle kıtlık ve doğal afet dönemlerinde en çok çok fazla talep edilen buğday bir çok ürünün ham maddesi olduğu için, fiyatındaki değişiklikler piyasadaki bir çok ürünün fiyatlarını da etkilemekte, dolayısıyla hem tüketiciyi hem de üreticiyi ilgilendirmektedir.